A13:115b(Rubrik:)
Lyhundra härad, Estuna sochn och
Huitsiö.


(Karttext:)
Prästegårdz ägor möta här.
Öhr jordh.
Swart mylla.
Wäster engen.
Slåtter täppa.
Öster engen.
Karby ägor möta.
Swart mylla medh klapper steen.
Moblanda lerjordh.


(Under skalan:)
Scala ulnarum.