A13:117a(Invikt flik:)
Författad vid år 1690.
S 6.
Reviderat in februari 1707.
Item reviderat anno 1749
in maij för jämnförning
skull, emot 1692 åhr
skiedde skattläggning
vide observeras.
A. A.