A13:117b(Rubrik:)
Lyhundra härad, Estuna sochn, Uthboö.


(Karttext:)
Gräfsta ägor möta här.
Nåsta ägor möta.
Håfbo siön.
Engh till no 1, 2.
Skaftet.
Grintor-pet.
Moblandat ler.
Koohaga.
Putt engen.
Nor engen.
Putten lacus.
Moblandat lerjord.
Skogz backa består af stor gran och tall.
Plängz ägor möta.
Gott rör.
Sandjord.
Moblandat lerjordh.
Engh till, no 5.
Wijse.
Gott rör.
Lunda ägor möta.
Kalf haga.
Sand jordh.
Eng till no 4.
Öster engen.
Eng till no 3.
Häst haga.
Gill fiärden lacus.
Kalf holmen.
Stock engen.


(Under skalan:)
Scala ulnarum.


Lars Hoffstedtz.