A13:118                   Notarum explicatio.                                    Moblandat. Sand. Hård-. Star-.
                                                                                          lerjord.         jord.  wall.    wall.
   Wthboö består af 2 hemman Uddeby i Estunna sochn och                             somer-
   1 Engeby i Bro sochn, hwilka af långelige tijder äro                                         lass.
   sammanlagde och ingen weet dess skildnadh.
A. Hafwer åker dhet ena åhret uti östra giärdet,                     16.
B. Ett litet giärde wedh gården,                                                           1. 30.
C. Noch en wreet wastan1 för quarnen,                                              1. 16.
D. Dhet andra åhrs uthsäde,                                                  15. 27.  3. 15.
E. Öster ängen, till gården,                                                                               40.
F. Putt ängen,                                                                                                  10.  7.
G. Dhen ena norängen,                                                                                    15.  5.
H. Dhen andra norängen,                                                                                 14.  6.
J. En liten äng wedh quarnen,                                                                             4.  2.
K. Ståck ängen på södra sidan om siön,                                                           16.
                       Torpen.
1. Torpet Skafftet hafwer åker dhet ena åhret, aa,                               1. 27.
   Dhet andra åhret, ab,                                                           1. 26.
   Åhrliget uthsäde,                                                                      29.      29 1/2.
   Ängh, till                                                                                                         3.
2. Grin toorpet hafwer åker dhet ena ahret2, ac,                                  1. 25.
   Dhet andra åhret, ad,                                                                       1. 11.
   Åhrliget uthsäde,                                                                              1. 18.
   Äng, till                                                                                                           3.
3. Engzbyhlet hafwer åker dhet ena åhret, ae,                                      1. 16.
   Dhet andra åhret, af,                                                                        1.   5.
   Åhrliget uthsäde,                                                                              1. 10 1/2.
   Ängh, till                                                                                                         2.
4. Biörklun hafwer åker dhet ena åhret, ag,                                          1. 16.
   Dhet andra åhret, ah,                                                                        1. 20.
   Åhrliget,                                                                                           1. 18.
   Ängh uti öster ängen,                                                                                      2.
5. Torpet Branten hafwer åker dhet ena åhret, ai,                                 2. 12.
   Dhet andra åhret, ak,                                                                            29.
   Åhrliget uthsäde,                                                                              1. 30 1/2.
   En kiärr ängh uti skoghen,                                                                                        2.
   Åhrliget uthsäde till gården medh torpen,                            15. 29.  11. 21 1/2. 109. 22.
   En koo haga består af stor gran skogh och bete medelmåttigt.
M. En häst haga wedh Engzbyle af dito lägenheter,
   Skoghen består af små tall och gran till gärdzel och we-
   debran. Till torpens nödtorfft som på den sidan liggia
   en skogz backa wedh gården som består af stor gran
   och någet tall till timber dugeliget.
N. En trägårdh består af några äple, päron och kiörsbärs
O. En humblegårdh medh pukor.
P. En quarn medh twå par stenar som går höst och wåhr
   winter men om sommaren står för ängiarne.
   Fiske uti siön Gillfiählen medelmåttigt. Inga flere
   lägenheter.

________________
1Fel för wästan.
2Fel för åhret.