A13:121a



(Tom sida:)
58.
Himme by
Lyhundra härad
Loohärad sochn.