A13:129                   Notarum explicatio.

Kuggwalls ängien är crono äng, bärgas af åhrlig hårdwall och starr, 45 lass,     4<5>.
Detta äng bruketz under Ortala bruk, är berächnat för ett halfft
crono. Betheshaga som no 1 uthwijsar.