A14:reg4Häradet.              Sochnen.                    Hemmanet.                      Chartan.
                                                                                                     N:o. Folio.
                           Danrid skiepslag.
Wallentuna.         Tääby sochen.            Skåhlhambra.                    83.   170.
                           Fresta sochen.            Gällsta.                             74.   148.
                                                             Grimsta.                            84.   172.
                                                             Forneboda.         }
                                                             Ringstaholm och  }            85.   174.
                                                             Fantebohlet.        }
                                                             Sättra och
                                                             Syllta.                                86.   175.
                                                             Smedby.                            87.   178.
                                                             Kåhlsta.                             88.   180.
                                                             Ahlby.                                89.   182.
                            Täby sochn.              Risböhle.                            90.   184.
                             (Fresta:)                  Wallensiö.                          72.   144.

                                                          Summa 90 cartor.

Folierat widh inventeringen
den 22 november anno 1700.