A14:1(Rubrik:)
Håbo häradh Håtuna sochn och Tiusta by.


(Karttext:)
Quarnnible egor mötha.
Aske egor mötha på denna sijdan.
Frötuna egor mötha.


(Under skalan:)
Scala ulnarum.


Lars Hoffstedt.
Dese chartor i detta band
äro alla författade på 1690 åretalet.


(Under ramen:)
Åter reviderat för byte skull år 1783
och utan anmärkning befunnen.

Reviderat in mar 1756.