A14:2                        Notarum explicatio.             Tunnor. Cappor. Åhrligit.  Sommar.
                                                                                                                  lass.
   Tiusta by består af 8 gårdar eller uthjordar á 32 öresland.
A. Åker dhet ena åhret något hårdbrukat,               45.   8.
B. Dhet andra dito,                                                46.  16.
C. Uthi en wreet som grannarna parti-cipera uthi,     1.    8.
D. Höö i storängen hårdwall,                                                                      96.
E. Lillängen dito.                                                                                          8.
F. En betes haga som heela byn är intresserad uthi, af med-
   delmåtig godheet och inga flere lägenheeter.
                  Grannarna.
No 1. Hielmsta uthjord, 4 öressland,
   Åker det ena åhret,                                              5.  21.
   Dhet andra åhret,                                                 5.  26.
   Uthi en wreet,                                                             4.
    Åhrligit uthsäde,                                                                   5.  25 1/2.
   Höö i storengen,                                                                                     12.
   I lill ängen,                                                                                              1.
2. Ländzmans uthjordh i Frötuna, 6 öressland.
   Åker dhet ena åhret,                                            8.  15 1/2.
   Dhet andra åhret,                                                 8.  23.
   I Wreeten,                                                                  7 1/2.
    Åhrligit uthsäde,                                                                   8.  23.
   Höö i storängen,                                                                                     18.
   I lillängen,                                                                                               1 ½.                      
3. Herr Olifwen Crantz tillhörig, á 5 öressland.
   Åker dhet ena åhret,                                            7.    2 1/4.
   Dhet andra åhret,                                                 7.    8 1/2.
   I wreeten,                                                                   6 1/4.
    Åhrligit uthsäde,                                                                   7.    8 1/2.
   Äng i storängen,                                                                                     15.
   I lillängen,                                                                                                 1 1/4.
4. Cammarrådet wälborne herr Brunte Cronskiöld afstådt till
   hans konglig maijt i byte, 4 öressland.
   Är i åker och eng lijka medh no 1.
5 och 6. Lijka till storgården i Aske, äro 5 öresslandh.
   I åker och eng lijka medh no 3.
7. Ländzman i Frötuna tillhörig, 2 öressland 1 ortugland1.
   Åker dhet ena åhret,                                            3.    9 7/12.
   Dhet andra åhret,                                                 3.  11 47/48.
   I wreeten,                                                                   2 11/12.
    Åhrligit uthsäde,                                                                   3.  12 23/96.
   Höö i storängen,                                                                                       7.
   Lillängen,                                                                                                    7/12.
8. Herr Hagerstiernas erfwingars, 5 öressland 2 ortug.
   Åker dhet ena åhret,                                            8.       5/12.
   Dhet andra åhret,                                                 8.    7 1/2.
   I wreeten,                                                                   7 23/384.
    Åhrligit uthsäde,                                                                   8.    7 1/2.
   Höö i storängen,                                                                                     17.
   I lill ängen,                                                                                                1 5/12.