A14:3(Rubrik:)
Håbo häradh Håtuna sochn och Sätterwijks
hagan benembd.


(Karttext:)
Nyborgz skogh eller allmenning möther.
Sätter hagan.
Allmenningen möther här opföre på denna sijdan.


(Under skalan:)
Scala ulnarum.


Lars Hoffstedt.


(Under ramen:)
Revderad in martio 1707.
A<  >.