A14:4                  Notarum explicatio.                   Tunnor. Cappor.   Åhrligit.   Sommar
                                                                                                     uthsäde.   lass.
                                                                                                                     höö.
A. Åker af mull och en deel biörckmo, till                 4.        8.
      Såhr åhrligen,                                                                          2.     4.
B. Hårdwals äng mager till sammarlass,                                                          12.
C. Skogen från allmäningen rörlagd af häradzhöfdin-
   gen och nembden.
   Een liten humblegårdh.