A14:5(Rubrik:)
Håbo häradh Håtuna sochn och Herre-
hagen benembd.


(Karttext:)
Ullfiärden utaf Måhlann.
Nyborgs egor mötha.
Härrehagan.
Nyborgs skogh eller allmenningh.


(Under skalan:)
Scala ulnarum.


Lars Hoffstedt.


(Under ramen:)
Reviderad in martio 1707.
A. A.