A14:6            Notarum explicatio.                    Tunnor. Cappor. Åhrligit.  Sommar.
                                                                                              uthsäde.  lass.
A. Herrehagen hafwer åker, mulljordh och en deel sand-
B. blandat, till                                                    4.        4.
      Såhr åhrligen,                                                                     2.    2.
C. Hårdwallz äng mager,                                                                         15.
D. Een lijten humble gårdh,