A14:7b(Karttext:)
Prästegårds egor möta.
Bijsta egor mötha här.
Grund jordh.
Grund jordh.
Grund jordh.
Råby egor mötha.
Prästegårds egor.
Råby egor.
Grund jordh.
Torista egor.
Cron eng.
Hårdbruka leera.
Åker till Råby.
Löös jord.
Råby egor mötha på denne sijdan.
Sijdländ.
Hårdh wall.
Cron wreet.
Hårdh wall.
Uthfiell till Råby.
Grund jord.
Hårdh bruka leera.
Cron torp.
Röömyllblandad leera.
Cron wreet.
Soldat stuga.
Skarpt oduglig.
Back stuga.
Kalf täppa.
Klåckar stuga.
Callmar kyrka.
Kalf.
Homp täpa.
Callmar wijk.
Åker wreet.
På Frössunda egor.
Frössunda tompt till åker lagdt.
Skarpt
Röömylla.
Åker.
Trägårdh.
By.
Wretz haga.
Tompt till byn som är åker.
Homp täppa.
Kalf täppa.
Kalf täppa.
Frössunda wijk.
Gran backen.
Råby egor mötha.
Noot <    > homen.


Afmätt anno 1693 in maij
Hans Barckhuss.


(Under skalan:)
Scala ulnarum.