A14:11(Rubrik:)
Håbo häradh Callmare sochn och Hoglunda.


(Karttext:)
Kier.
Kier.
   På denne tracht berättas skulle warit
   en haga till Hoglunda som nu ligger
   till uthmark men Skiöhrborna willia
   intet gilla detta krookmåhl uthan
   willia gå liniea recta om denne
   åfuanstå-ende vise.
Grund jordh.
Skiöhrby egor mötha på denne sijdan.
Uthmarken.
Sijdlända.
Åker linda för sijdlända skull.
Måss och fräken bottn.
Callmarenääs egor mötha här.
Hoglunda.
Sijdlända.
Grund.
Skogzjordh.
Skogzjord.
Tompt ställe.
Moblandad.
Grund.
Brantbakz torpet.
Soldat stuga.
Gammal linda.
Linda.
Broby eng.
   Desse 2:ne wreetar berättas skall ligga på
   Lödersta egor, men weeta intet hwarken
   skildnadh heller råå emellan Hoglunda
   och Lödersta.
Löösjordh.
Grund jordh.
Sijdlänt.
Koppar torpet.
Skrädar torpet.
3:ne torp till Lödersta by.
Broo torpet.
Lödersta egor mötha på denne sijdan.
Lödersta by.


Afmatt1 anno 1693 in augustij
af
Hans Barckhuss.


(Under skalan:)
Scala ulnarum.


_______________
1Fel för amätt.