A14:18Littra.              Notarum expicatio.                             Tun-.   Kap-. Sommarlass.
                                                                                        nor.     par.     höö.
A. Torresta består af 3 hemman och 18 öreslandh.
       Hafwer åker i det eena gierdet, sandh och leerjordh,   25.      16.
B. Det andra åhret samma jordh,                                       21.
            Blifwer åhrliget uthsäde,                                        23.        8.
C. Engh i lillängen, hårdwall in alles,                                                         15.
D. Stoorängen, små starr mager grääswäxt,                                             15.
                                                         Tillhopa.                                         30.
             Torpet.
E. Åker det eena åhret swartmylla, till                                   2.
F. Det andra åhret, sandh och mojord,                                 2.       4.
                                 Åhrligit uthsäde,                                  2.       4.
G. Engh i en täppa widh gården,                                                                3.
H. Ähr fieller till Rååby
J. Ähr fieller till Prästegården.
              Grannarna.
   No 1, cronohemman afstådt ifrån greeff Gustaff De la gardie i byte och militien
   indehlt uthan åbo åker det ena åhret,                                 8.     16.
   Det andra åhret,                                                               7.
                    Blifwer åhrligit uthsäde,                                    7.     24.
   Ängh i lillängen,                                                                                      5.
   I stoorängen,                                                                                          5.
                                                                                                          ______
                                                                                                               10.
   No 2, Danwikz hospitahl tillhörigt uthan åbo, är lijka i alla dehlar medh
   det första.
   No 3, greeff Gustaff Adolph De la Gardies, bruukas af fougden Marten Calander,
   lijka med dhe förra.
   Uthi torppet participera alla grannarna lijka mycket och niuta der af.
K. Ähr beteshaga till heehla byn.
   Skough finnes till nödtorfligh gärdzle och weddebrand, ingen timmer-
   skough. Muhlbete till nödtorften i skougen så wähl som på Fageröhn.
   Fisk i Biörckfiehlen med några nothwarp wedh stranden och några
   widh Fageröhn.