A14:19(Rubrik:)
Håbo häradh, Tibble sochn och Wästtibble.


(Karttext:)
Tiuhlsta ägor mötha på denne sijdan.
Frötuna ägor mötha på denne sijdan.
Bählby ägor mötha på denne sijdan.
Linda.
Lind< >.
Trää gård.
West Tibble.
Linda.
Skråmsta ägor mötha på denne sijdan.
Jädra ägor mötha.
Ahlby ägor mötha.
Skysta ägor möta.
Högråån.
Öhnsta ägor i Bro sochn mötha.
Wargslättråån.
Här är twisteplatzen emellan Öhnsta i Broo sochn och Westtibble.
Skarphagz råån.
Denna råån hade icke synerligit ansen-de.
Holm råån.


Lars Hoffstedt.


(Under skalan:)
Scala ulnarum.


(Under ramen:)
Reviderad in martio 1707.