A14:21(Rubrik:)
Håbo häradh, Haga sochn, Torslunda fiellar.


(Karttext:)
Wägen <   > Sältlösa sundet.
Haga egor mötha.
Haga egor mötha här in till.
Kumbla egor mötha.
Klåckar fiell.
Klåckar fiell.
Kumbla eng.
Berga egor mötha på denne sijdan.
Haga kyrck< >.
Klåckarens fiell stöter hijt.


(Under skalan:)
Scala ulnarum.


Afmätt anno 1690 af Jacob Torslund
hwarföre efter unfången in-
struction swarar Jacob Braun