A14:23(Rubrik:)
Håbo häradh, Haga sochn, Torslunda.


(Karttext:)
Här hafwa Ahla, Smedby och Skromsta sitt fääthä neder till siöss.
Pilsbo afgärdat heman.
Skromsta egor mötha på denne sij<dan>.
Skoklösters fielen.
Bysens uthmark af nödtorftig skog, godt muhlbete.
Torpet Åhn.
Nydahlen torp.
Torp hage.
Nygrin.
Betess hage till byn.
Engz kiär till torpet.
Kumbla egor mötha på denne sijdan.
Sättran.
Torslunda torp.
Abrahamstorp.
Torslunda gård.
Hälgesta egor mötha.
Torphage.
Haga egor mötha.


(Under skalan:)
Scala ullnarum.


Afmätt anno 1690 af Jacob Torslundh fördenskull
efter unfången instruction swarar Jacob Braun.