A14:25b(Karttext:)
Fiellarnas ägor mötha.
Bärga ägor mötha på denne sidan.
Haga wijken.
Ahlby ägor mötha på denne sidan.
Klappersten och leerjord.
Kåhlgårdar.
Österby.
Leerjord.
Wennegarn.
Mojord.
Siöängen.
Swartmyl-la.
Swartmylla beblandat medh mojord.
Stenhagen.
Mojord.
Linda.
Torp till Ahlby.
Solldatstuga.
Backstu-ga.
Skopenstorp öde.
Wählon.
Tall och granskoug.
Bärmä ägor mötha.
Klappkierret.


Författad år 1690 af
Lars Hoffstedt.


(Under skalan:)
Scala ulnarum.


(Under ramen:)
Reviderad in martio 1707
A.A.