A14:27b(Rubrik:)
Håbo häradh, Haga sochn och Ahlby.


(Karttext:)
Fiellarnes ägor mötha här.
Österby ägor mötha på denne sidan.
Oduglig backe.
Leera och swartmylla.
Lera.
Ahl-by.
Mo och jäsjordh leera.
Leerjord.
Swart mylla.
Hård leera.
Hagbyholms ägor mötha här.
Wreetstelle till no 1.
Buskasie.
Beteshaga till no 2, med skog och berg öfver.
Beteshaga till no 1, sammaledes med berg och skog, men är merendels uthuggen.
Wreetstelle till no 2.
Back stuga.
Skopens torp, en ödesstuga.
Tall och granskoug sampt ung löfskoug.
Gräänby ägor mötha här.
Bärmå ägor mötha här.


Lars Hoffstedt
1690.


(Under skalan:)
Scala ulnarum.