A14:29b(Karttext:)
Warpesundz ferjestad.
Svartbäcks wijken.
Betesshage till gården.
Ulfiählen.
Store landzwägen till Wässman-land.
Grans byss och Prästegårdz egor.
Krog.
Små gran och tall skog.
Kumbla skogz fiell möther.
Torp.
Torp.
Torp.
Skarp och tor betess mark af sand wall.
Torp.
Brunsta egor mötha här.
Betesshagar.
Sidländt linda.
Wij gård.
Trä-gård och humble gård.
Godt rör.
Sidländig linda.
Godt rör.
Godt rör.
Godt rör.
Ahlby egor mötha.
Landzwägen åth Stockholm.


Afmätt in junjo anno
1690 af
Jacob Braun.


(Under skalan:)
Scala ulnarum.