A14:31a(Rubrik:)
Håbo häradh, Gran sochn och Segersta
ladugårdh.