A14:33(Rubrik:)
Håbo häradh, Öfuer Gran sochn och Skiäklinge
gårdh.


(Karttext:)
Nykelby egor mötha på denna sijdan.
Apale egor mötha.
Kalf täppa.
Haga.
Soldat stugor.
Poliestadh egor mötha på denna sijdan.


(Under skalan:)
Scala ulnarum.


Lars Hoffstedt.


(Under ramen:)
Reviderad in martio 1707.
A. A.