A14:35(Rubrik:)
Håbo häradh, Gran sochn, Appala.


(Karttext:)
Nyckelby egor mötha.
Walla åker gärde möther här.
Skäcklinge egor mötha.
Linda.
Engz täppa.
Godt rör.
Pollista egor mötha.
Linda.
Linda.
Lundby åker möther.
Engz täppa.
Kåhlgård.
Appala by.
Höcksta egor mötha på denna sijdan.
Hage.
Walla skogzfiell med Bodarne på dess ägor afgärdat möther alt hijt in till.
Beteshagar.
Berjog mark med små skog.
Kiär.
Lundby uthmark möther.
Afbrändh.
Hage till no 1.
God betess mark.
Ny rödning som kan tiäna till betesmark efter den icke af sådan wall ähr som bär något ymmogt gräs.
Hage till no 2.
Hage till no 3.
Hage till no 4.
Skörby egor mötha på denna sidjan.
Sandwijk.
Hage till torpet.
Långtorpet.
Berjog mark med ung skog.
Eng till torpet.
Siön Mälaren.
Södergalet.


(Under skalan:)
Scala ulnarum.

Afmätt in junio anno 1690 af
Jacob Braun.