A14:41a(Rubrik:)
Håbo häradh, Waszunda sochn och Hacknääs
by.