A14:41b(Karttext:)
Tuuna egor mötha.
Starr.
Rickbasta egor mötha.
Ekoln lacus.
Hårdhwall.
Starrbottn.
Ekebaka.
Fager wijk.
Siööholmen.
Linda som är duglig till åker.
Hårdhwall.
Starrbottn.
Säby träsk.
Säby ägor mötha här.
Hårdhwall.
Ödes tompt.
Kalf.
Ödes tompt.
Kalf.
Hacknääs wijken.
Till Ekam kalf hagar.
Wargh kuhla.
Ekams egor mötha.
Eng till Ekam.
Hårdh wall.
Torpar eng.
Starr.
Wägen till Ekams gårdh.
Giärdzbacka.
Giärdzbacka.
Snöroms torpet.
Soldat stuga.
Uthmarken af tall och granskogh.
Torparas1 åker.
Kråckuilla torpet.
Torp till Ekam.
Siuhrvilla torpet.
Torparnas åker.
Häst hagar.
Wägen åth Skooklöster.
Öhrbo egor.
Edby egor mötha här.


Afmätt in junij anno 1690
af
Hans Barckhus.


(Under skalan:)
Scala ulnarum.


_______________
1Fel för Torparnas.