A14:49b(Karttext:)
Wijkeby ägor möta.
Betes haga.
Wassunda ägor möta här.
Örby ägor möta.
Betes haga.
Ödes åker till frälsse uthjorden.
By engen.
Hårdbrukat lerjordh.
Bergig och odugligh mark.
Berga ägor möta.
Röö jordh.
Wassun-da wiken.
Godh ler jordh.
Godh ler jordh.
Grund jordh.
Moblandad lerjordh.
Tible ägor möta.
Hårdbruka ler jordh.
Kragsta ägor möta.


Lars Hoffstedt.


(Under skalan:)
Scala ulnarum.