A14:51b(Karttext:)
Bärga ägor mötha på denne sidan.
Wickeby ägor mötha här.
Betes haga till Numero 2.
Slåtter haga till Numero 1.
Betes haga till Numero 1.
Betes haga till Numero 3.
Skåhlsta ägor möta här.
Ler och klapperjord.
Linda.
Moo jord.
Ler och klapperjord.
Skåssla ägor mötha här.
Betes haga.
Åker till Numero 2.
Soldatstuga.
Kragsta ägor Mötha här.
Ler och klapper jordh.
Tibble.
Åker till Numero 4.
Beteshaga till Numero 1.
Åker till Numero 1.
Hagställe.
Humble gård.
Lill ängen.
Betes haga till Numero 3.
Knäfstabys ängh möther här.
Ista ägor mötha på denne sidan.
Stor ängen.
Ista ägor mötha på denne sidan.
Betes haga till Numero 2.
Betes haga till Numero 1 medh små ene buskar.
Kiölnigen.
Hag ställe till Numero 3.
Kragsta ägor mötha här.

(Under skalan:)
Scala ulnarum.
Lars Hoffstedt.