A14:53(Rubrik:)
Håbo häradh, Waszunda sochn och Kragsta.


(Karttext:)
Skåhlsta ägor mötha på denne sidan.
Hård lera.
Tibble ägor mötha här.
Klapper och lerjord.
Kallf hagar.
Gars wijken.
Klapper och leer jord.
Kragsta.
Ista ägor mötha här.
Leerjord.
Gursta ägor mötha på denne sidan.
Gursta ägor möta här.
Fogell-sångz ägor mötha.
Skåhlsta wreet möther här.
Underberga ägor mötha här.
Gars wijken.
Ista ägor mötha här.
Betesha-ga till no 2.
Tibble ägor mötha.
Backstug.
Kiölingen.
Boda ägor mötha på denne sidan.
Beteshaga till heehla byn.
Kohlhammars ägor mötha på denne sidan.
Beteshaga till heela byn.
Boda ängh.
Löfstaholms ägor mötha på denne sidan.
Hasselbacke.
Soldat stuga.
Quarn torp till Löfstaholm


Lars Hoffstedt.


(Under skalan:)
Scala ulnarum.


(Under ramen:)
Reverad in aprillis 1707.