A14:57a(Rubrik:)
Håbo häradh, Äggeby sochn och Wijksiöö by.