A14:59(Rubrik:)
Håbo häradh, Eggeby sochn och Boda säterij.


(Karttext:)
Prästegårds egor mötha.
Hummel gårdh.
Ladu gårdh.
Swijn wall.
Skarp tompt.
Boda sätterij.
Trägården.
Linda.
Moblanda leera.
Grund.
Öhrjordh.
Moojordh.
Finsta egor mötha här.
Kåhlsta egor.
Linda.
Åkerby egor.
Bärsta egor mötha.
Wreet till Finsta.
Wägen åth Stockholm.
Linda.
Finsta egor.
Linda.
Betzhaga.
Linda.
Uth mark.
Wägen millan Nyby och Finsta.
Gamal gåhl stadh.


(Karttext högra fliken:)
Bond krooken.
Mählarn lacus.
Killinge egor.
Sancte Olofs klubba.
Finsta egor mötha.
Skarp hårdhwall.
Linda.


Afmätt anno 1693 in may
af
Hans Barckhus.


(Under skalan:)
Scala ulnarum.


(Under ramen:)
Copia af denna charta är enligt qvitto af den 16 october 1765
till kungliga krigscollegium aflämnad samma år.
Äfwen begärd genom kungliga krigscollegie bref af den 18 januarii 1781.
Ytterligare begärd genom kungliga krigscollegium bref af den 29 october 1782.