A14:61b(Rubrik:)
Håbo häradh, Eggeby sochn och Finsta gårdh.


(Karttext:)
Boda egor mötha på denna sijdan.
Ladugården.
Finsta gårdh.
Rudammar.
Markeby egor mötha.


Lars Hoffstedt.


(Under skalan:)
Scala ulnarum.


(Under ramen:)
Reviderad in aprillis 1707.