A14:69



(Rubrik:)
Håbo häradh, Skogh sochn och Sahlsta by.


(Karttext:)
Swins wijken.
Dampebo ägor mötha här.
Bagarbo ägor mötha på denne sidan.
Ung gran och tall skoug.
Obru-kat å-ker, oduglig sandjord.
Kaddahla ägor mötha.
Kiörckioherdens ägor mötha på denne sidan.
Bagarbo ängh möther här.
Skogsbacka.
Sandjord sampt lijtet leera och klappersteen.
Odugligh wreet af elaak moo och rödjord, igenlagd till muhlbete.
Beteshaga till Apal-la by.
Leera och klapper steen.
Kalf täppor.
Sandjordh.
Trägårdar.
Kåhl gårdar.
Salsta.
Hummelgård.
Äng till Prästegården.
Skogzbac-ka.
Leerjordh.
Kaddahla åkergierde möter.


(Under skalan:)
Scala ulnarum.

Lars Hoffstedtz.


(Under ramen:)
Reviderad in april 1707.