A14:71a(Rubrik:)
I jordboken Sankt Olufs sochn.
Håbo häradh, Haga sochn och Wennegarnz
kongsgårdh.


(Under ramen:)
Reviderad in april 1707.
A. A.