A14:71b(Karttext:)
Haga wijken.
Österby ägor.
Siöängen.
Gierdztorp.
Gars-wijken.
Steenhagan.
Swart mylla.
Leerjordh.
Gran backe.
Muraretorppet.
Kallfhaga till gården.
Lastbryggan.
Rödh jord.
Welila torppen.
Mölnaretorpet.
Diurgårdztorppet.
Leerjordh.
Grindtorpet.
Ladu-gården.
Leerjord.
Wen-nega-ren.
Utanby.
Quarn.
Rödh jord.
Diurwachtaretor-pet.
Rödjordh.
Landzwegen emellan Upsahla och Sigtuna.
Barma egor mötha på denne sijdan.
Haga till torppet.
Glappe.
Skogztorppet.
Hårdh leerjord.
   Hällsbokierr afrögdt till ängh men odugligt,
   brukas till hästhaga uprögdt i sahlig greeff-
   wens tijdh, begynner wäxa igen medh skough
   sampt i sielffwa kierret eller engzman-
   ken1 eenbuskar öffwer wexer.
Wijby.
Billby ägor mötha.
Sigtuhna stadz ägor mötha på denne sijdan.
Mojord.
Leerjordh.


(Under skalan:)
Scala ulnarum.


Lars Hoffstedtz._____________
1Fel för engzmarken.