A14:73(Rubrik:)
Håbo häradh, Sanchte Pehrs sochn och Billby.


(Karttext:)
Berma ägor mötha här.
Billby.
Skogen möther på denne sijdan.
Mälaren lacus.
Här utan före hafwa dee huar sina 2 betes hagar.


(Under skalan:)
Scala ulnarum.


Lars Hoffstedtz.


(Under ramen:)
Reviderad in aprillis 1707.
A. A.