A14:83b(Karttext:)
Kiälfsta egor mötha.
Winnsta egor mötha här.
   På denne tracht har warit åker
   som nu är skogsbyske öfwerwäxt
   och ligger i fast linda.
Giärdzbacka.
Åker linda.
Wärsta egor mötha.
Giärdzbaka.
Linda.
Linda.
   Effter denne
   prichning har warit
   åker till begge frels-
   hemmana som nu
   ligge till uthmark.
Hamp täppa.
Kalf.
Kalf.
Kalf täppa.
Kalf täppa.
Kål.
Sundby egor mötha.
Hårdhwall.
Flijsta egor mötha.
Flijsta eng möther.
Giärdz backa.
Linda.
Hårdh wall.
Wallingby egor.
Backanberga egor.
Sank linda.


(Karttext vänstra delen:)
Granskogs torpets egor under Hässleby möther.
Steenhags torpet.
Linda.
Teensta skogsfiell möther.
Uthmarken af tall och granskogh.
Bergs torpet.
Siählby egor.
Flåtwijks torpets egor under Suartsiöö möther.
Hässleby skogh möther.
Lööfsta fierden.
Marckwijks torpetz egor under Hässleby möther.


Afmätt in may anno 1690
af
Hans Barckhuss.


(Under skalan:)
Scala ulnarum.