A14:89(Rubrik:)
Geometrisk charta uthaf Tensta uthi Spånga sochn, Sohlentuna
häradh.


(Karttext:)
Juhlsta egor mötha.
En lijten biorckbacke1.
Breeda egor mötha.
Tensta.
Kyrcke-by egor mötha.
Tensta.
Lunda egor mötha.
Kiälfsta egor mötha.
Småå gran skogh.
Hage till Kyrckebyn.
Wärsta egor mötha på denne sijdhan.


(Under skalan:)
Scala ulnarum.


Afmätt anno 1688
aff
Petter Arosander.

____________
1Fel för biörckbacke.