A14:90              Descriptio.
                                                                                  Åker.  Ängh.
                                                                               tunland. winter lass.
   Tensta beståår aff 2:ne halfa crone hemman.
A. Åkeren af leer och moojordh dhet ena åhret,           18.
B. Dhet andra åhret af dito jordhemon,                        14.
C. Engen temligh sanck mossbotten, mest star höö, in alles som byn
   tillkommer,                                                                            50
   Ingen skough, intet muhlbeete uthan i giählet, intet fijske.
                                                                   ___________________
                                                                                  32.        50.
            Grannarna.
1. Krögaren i Barckarby, Mons Tando såår åhrligen,   8 1/8.    25.       NB. Nämden och
2. Jöns Ehrsson, såår åhrligen,                                      8 1/8.    25.      ländzmannen betyga
                                                                                                           att där aldrig bl<  >
               Uhrfiellar i engh allenast.                                                        öfwer 40 somm<ar><lass>
D. Een lijten enghz fiell som hörer Juhlsta hergårdh, till                    1/4.   höö.
E. Engzfiell till Barsbro,                                                               2
F. Engzfiellar till Kyrckiebyn i Spånga, folio 82,                           2 1/4.
G. Engzfiell till Barsbro dito sochn.                                              2.