A14:91b(Rubrik:)
Geometrisk charta uthaf Arfwinge uthi Spånga sochn och
Sollentuna häradh.


(Karttext:)
Kummelby ägor mötha på dhenne sijdhan alt medh till landzwägen.
Beetz haga.
Här möther Kista ägor.
Granby ägor mötha på denne sijdan.
Skogztorp.
Små tall, biörck och gran skogh.
Här möther Eedsbergs ägor.
Engh.
Röghningh.
Torpet Kasswärkan.
Eeds wijken.
Stoora landzwägen till och från Stockholm.
Krogh.
Kymlinge ägor mötha på dhenne sijdhan.
Engh.
Arfwinge.
Brunn.
Rinckeby ägor mötha.
Engh.


Afmätt in august anno 1687
aff
Petter Arosander.


(Under skalan:)
Scala ulnarum.