A14:93(Rubrik:)
Geometrisk charta uthaf Kohlkiärr uthi Spånga sochn, Sohlen-
tuna häradh.


            Notarum explicatio.                                Tunland.  Engh.
                                                                                åker.       winter lass.
   Kohlkiär 1/2 frelsehemman, åkeren
A. dhet ena åhret bestååra af leer mylla något
   klapperblandha, till                                                 3 1/4.
B. Dhet andra åhret af dito jordemon, till                   3 3/4.
C. Engh, starr och hårdwall temmelig tofwigh
   och mossbotten,                                                                    4.
   Ingen skogh eller muhlbeete finnes här
   till eller andra härligheeter.

   Åboen Simon Marckusson.

   NB. Åhrligit uthsädhe kan intet
   högre skattas för dhen swaga jordhemon
   skull än till 3 1/2 tunland åhrligen, engh 4
   winterlass höö.

   NB. Skall wara 16 sommarlass, 4 hårdwall och 12 star, är anfördh uppå en annan carta
   som bokhållaren Falck opwist 1702 den 30 januari.


(Karttext:)
Hästa egor i Giärfalla1 sochn mötha.
Juhlsta egor i Giärfella sochn.
Kohlkiär.
Kyrckeby eghor i Spånga sochn mötha.


(Under skalan:)
Scala ulnarum.


Afmätt anno 1688
aff
Petter Arosander.

______________
1Fel för Giärfälla.