A14:95(Rubrik:)
Sollenthuna häradh, Spånga sochn, Rijszna och Sohlwalla.


(Karttext:)
Godt rör.
Rinckeby egor mötha.
Godt femstena rör.
Bromstens egor mötha på denna sijdan.
Ror1 på ett berg.
Sidländ mark.
Huusvijks egor med uthjordar mötha här.
Små biörk skog.
Rijssna gård.
Sten huset.
Fägår-den.
Man gårdz.
Lad gården.
Berjog mark.
Rosta eng möther.
Öhrs gerde möther som tillijka medh Långlöth på desse Rissna agor2 afgärde liggia.
Biörkeskog.
Uthmarken af små tall och granskog med små biörkskog ibland.
Biörkskog.
Sohlvalla.
Gårdzens haga.
Sohlwalla haga åker mark.
Dufbohlet medh dess ägor stöta här in till som ähr afgärda på denne gårdz ägor.
Långvreten torp.
Hage till torpen.
Ek backe.
Wägen till Stockholm.
Brotorpet.
Bellsta egor mötha här.
Dufbohls siön.
Sunby eng möther.
Träsk.


(Under skalan:)
Scala ulnarum.


Afmätt anno 1692 af Jacob Braun.__________
1Fel för rör.
2Fel för ägor.