A14:97(Rubrik:)
Geometrisk charta uthaf Kyrckiebyn uthi Giärfella sochn, Solltuna häradh.


          Notarum explicatio.                                                       Åker.  Engh.
                                                                                                tunland.  Winter lass.
A. Kyrckiebyn, 1 crone hemman, hafwer åker dhet ena åhret af leer-
   jordh något muhlblandat, till                                                         17.
B. Dhet andra af dito jordhemon,                                                    18.
C. Engiarna, dhen ena af mosebotn, till                                                       11.
D. Dhen andra af hårdwall, intet synnerlig bärande,                                      9.
                                                                                            _____________
                                                                                  Summa.       35.      20.
   Ingen skogh och intet muhlbeete är till dhenne gårdh
   uthan allenast twenne beetzhagar, elliest moste dhe om
   muhlbete och gerdzle sampt wedhebrandh tillijta andra.


Afmätt in september anno 1687
aff
Petter Arosander.


(Karttext:)
Haga giärdhe möther.
Hårdwallz engh.
Hästa egor mötha.
Beetz haga.
Kyrckiebyn.
Kapplans gårdhen.
Ladha.
Betes haga.
Giärfella kyrka.
Barkarby egor mötha.
Hästa giardhe1 möther.
Egelunda och Barsbro egor mötha.
Barckarby krogh.


(Under skalan:)
Scala ulnarum.

_____________
1Fel för giärdhe.