A14:105(Rubrik:)
Geometrisk charta uthaf Whlfsättra uthi Giärfälla sochn, Solltuna häradh.


              Notarum explicatio.
                                                                                             Åker.  Engh.
                                                                                          tunland.  winter lass.
A. Wlfsättra, 1/4 crone hemman, åkeren dhet ena åhret beståår
   af skogzmoo och sandjordh medh lönklippor iblandh, till       4 1/2.
B. Dhet andra åhret af skogzmoo och sandjordh, till                4.
C. Engiarna af små starr höö, till                                                           6.
D. Een lijten bergugh och skarp beetz hage uthwedh gårdhen.
                                                                           __________________
                                                                      Summa.            8 1/2.     6.
   Muhlbeete hafwa dhe på allmenningen och Giörwahlz skogen
   sampt nödhtorfftigt gerdzlefångh och weedhebrandh dher
   sammastädes, elliest hafwaa dhe inga andra lägenheeter.
         Åboen Anders Andersson.

   NB. Åhrligit uthsäde kan man intet högre berächna
   för dhen swaga jordemon skull än 3 1/4 tunna
   och höö 6 winter lass.


Afmätt in september anno 1687
aff
Petter Arosander.


(Karttext:)
Allmenningen möther.
Giör-wäls egor mötha.
Kiärr.
Jacobsbergs egor eller Engznääs mötha.
Engh.
Kalf täppa.
Engh.
Wlfsätra.
Lijten skarp beetz hage.
Kiärrebodha engh möther.


(Under skalan:)
Scala ulnarum.