A14:121                    Notarum explicatio.                Fath. Tunnor. Åhrligt.  Sommar.
                                                                                            uthsäde.  lass.
   Uthi Haga äro 4 grannar, hafwer uthi byamåhl 18 örsland.
A. Åker uthi wästra giärdet leer och sandmylla,     33.
B. Uthi östra giärdet leer och sandjordh,               30.
C. Höö i stoorängen, små starr,                                                             60.
D. Lilla ängen eller stångfallet, dito                                                         10.

1. Helt hemman herr Hägerflycht tillhörigt, 6 orsland1.
A. Sår det ena åhret,                                            11.
B. Dhet andra åhret,                                             10.
        Åhrligit uthsäde,                                                          10.  16.
   Höö in alles,                                                                                     23 1/3.

2. Helt hemman herr Hägerflychtz, 6 örsland.
   Åker dhet ena åhret,                                         11.
   Dhet andra åhret,                                              10.
          Åhrligit uthsäde,                                                        10.  16.
          Höö in alles,                                                                              23 1/3.

3. Halfft hemman fru Brita Cruses, 3 örssland.
   Sår dhet ena åhret,                                             5.  16.
   Dhet andra åhret,                                               5.
         Åhrligit uthsäde,                                                           5.   8.
         Höö,                                                                                          11 2/3.

4. Halfft hemman herr Hägerflychtz, 3 örssland.
   Sår dhet ena åhret,                                             5.  16.
   Dhet andra åhret,                                               5.
           Åhrligit uthsäde,                                                         5.   8.
           Höö in alles,                                                                             11 2/3.

   Till dhenne byn finnes inga flere lägenheeter.


________________
1Fel för örsland.