A14:122b(Karttext:)
Hage.
Eliansboda.
Eng.
Eng.
Solltuna häradz allmenning möther här.
Nortorpet.
Nyboda.
Färjestan.
Hage.
Eng.
Hardwals1 eng.
Stäcks öhn på denne sijdan.
Stäcks sundet.
Krogen.
Stackz2 backen.
Ödes åker oduglig.
Eng.
Kåhlgårdz täppor nedan för husen.
Eng.
Mijhlstolpe.
Eng.
Trapberg.
Eng.
Bonäs.
Landzwegen till Stockholm.
Swedie land.
Eng.
Eng.


(Under skalan:)
Scala ulnarum.


Afmätt anno 1690 af Jacob Torslundh
hwarföre efter unfången instuction
swarar Jacob Braun.


________________
1Fel för hårdwals.
2Fel för Stäckz?