A14:124b(Karttext:)
Sättra äghor mötha.
Bronseboda1 torp.
Bergh klippor medh tall och gran skogh medh eene skogh bewäxt.
Löfsta bys äghor mötha på denne sijdan.
Wäsby äghor gränsa här emoth.
Runneråån.
Bergh medh ene skogh och små tall sampt gran skogh.
Långtomp-ta torp.
Koohage.
Siön Skarfwen.
Öfwer Runby.
Båthbyggiare torpet.
Willunda och Smedby äghor gräntza.
Niursta äghor här emoth.
Ett stycke åker- linda som hwart an-nat åhr bergas höö uppå.
Neder Runby.
Eedzby äghor mötha.
Och ett stycke åkerlinda som dhe hwart an-nat åhr berga höö uppå.
Eedz Präste-gårdz äghor här emoth.


____________
1Fel för Bromseboda.