A14:126(Rubrik:)
Sollentuhna häradh, Törndahl i Eedh sochn
och Kraszboda i Bromma sochn.


(Karttext vänstra kartan:)
Siön Mälaren.
Eek och hassel skog.
Sollentuna häradz allmenning alt omkring detta hemman.
Törndahl.


(Karttext högra kartan:)
Bellsta egor stöta hijt intill.
Bellsta broo.
Krassboda.
Åhlsunda åhmun.
Rahnhammars egor mötha.


(Under skalan:)
Scala ulnarum.


Afmätt anno 1692 af Jacob Braun.