A14:134b(Karttext:)
Bromstens egor mötha.
Spång Sunby egor mötha.
Solvalla egor mötha.
Norengen.
Risna egor mötha här.
Torp.
Gamla Bälsta broo.
Solvalla eng möther.
Torp eng.
Flysta egor mötha.
Askengen.
Träsk.
Sunby egor mötha.
Hage.
Granbacke.
Gerdes backe.
Bällsta gard1.
Trägård.
Kalf tappa2.
Ladu gården.
Engzwachtare torp.
Sunby siön.
Betess mark med små granskog.
Lund engen.
Torp eng.
Hage till torpet.
Eneby egor mötha.
Krog.
Landwägen till Stockholm
Bällsta broo.
Ekeby egor mötha här.
Risna fiell som brukass under Krass-boda möter.
Ulfsunda fiählen.
Eneby engz fiell.
Krasboda åkergärde möter som på desse ägor afgärdatt ligger.
Ranhammars egor mötha.


(Under skalan:)
Scala ulnarum.


Afmätt in mayo anno 1690
af Jacob Braunz.


_____________
1Fel för gård.
2Fel för täppa.